• 2

  • 3

  • 4

Copyright 2024 - Základná škola Sadová 620, Senica

ŠTÚDIUM

Chceme, aby ste sa dozvedeli čo najviac informácií o našej škole. O tom, ako vyučujeme, čo je pre nás dôležité a načo sa zameriavame.

INFORMÁCIE

Je pre nás dôležité, aby ste vedeli, na akých súťažiach sa zúčastňujeme, ako si spríjemňujeme voľný čas, alebo čo všetko sa u nás deje.

SPOKOJNOSŤ

Chceme si byť istí, že nič Vám ani Vašim deťom nechýba. Robíme všetko preto, aby sme boli my i Vy spokojní s našou prácou.

V tomto školskom roku prebiehal na prvom stupni krúžok STORYTIME, založený na metóde storytelling a navštevovalo ho 12 šikovných žiakov prvého až tretieho ročníka.

    Storytelling v skratke znamená rozprávanie príbehov. Existuje stovky rokov a  je to tá najprirodzenejšia  ľudská činnosť a umenie zároveň. V dnešnej dobe sa však na rozprávanie príbehov akosi pozabudlo. Možno to bolo spôsobené tým, že sme sa v posledných rokov vrhli na informačno-komunikačné technológie a  hovorené slovo sa pomaly, ale isto, začalo vytrácať z nášho života. Preto sme chceli využiť to, že deti veľmi radi počúvajú príbehy a rozprávky, a to nielen v slovenskom ale aj anglickom jazyku, pokiaľ sú im hravou dostupnou formou podané. Počúvanie a následná aktívna práca s príbehom rozvíja u žiakov v prvom rade lásku k cudziemu jazyku, rozširuje slovnú zásobu, predstavivosť, fantáziu, schopnosť aktívne počúvať a komunikovať.

   Na našom krúžku STORYTIME  počas roka sme sa obohatili o 20 krátkych príbehov , ktoré sme využívali pri divadielkach, pri hre krátkych rolí, didaktických hrách a zároveň tvorbe bábok. Medzi deťmi z rôznych ročníkov vznikli kamarátske vzťahy, kde starší nezištne pomáhali mladším spolužiakom. Krúžok viedla pani učiteľka Zdenka Babincová.

Kontakt

Základná škola
Sadová 620
905 01  Senica

Telefón: +421-34-6514380
Mobil: +421-905-621996
Fax: +421-34-6512910
E-mail: info@zs3senica.sk
  riaditelka@zs3senica.sk
  podatelna@zs3senica.sk
  staznosti@zs3senica.sk

Zriaďovateľ: Mesto Senica

-

Riaditeľka
Ing. Svetlana Chábelová
+421-34-6514380

Zástupkyňa pre I. stupeň
Mgr. Silvia Krišáková
+421-34-6512810

Zástupkyňa pre II. stupeň
Mgr. Anna Kičková
+421-34-6512810
 

Webmaster
webmaster@zs3senica.sk

-

Hospodárka
Marcela Ravasová
+421-34-6514380

Ekonomické, personálne a mzdové oddelenie
Alena Machová
Blažena Kocúriková
+421-34-6512910

Školská jedáleň
Jana Ligačová
Jarmila Chlebíková
+421-903-132322

Školský klub detí
+421-904-641867