Copyright 2024 - Základná škola Sadová 620, Senica

Štátny pedagogický ústav v spolupráci s Goetheho inštitútom v Bratislave a Nadáciou Volkswagen Slovakia spustili projekt experimentálneho pedagogického prístupu CLIL na hodinách prírodovedných predmetov v základných školách na Slovensku.
Žiaci opakujú, rozširujú a upevňujú to, čo majú už naučené z bežných hodín nemeckého jazyka, učia sa všeobecný predmet ale aj cudzí jazyk v reálnych situáciách a vidia jeho praktické využitie. Takýmto spôsobom sa pomalými krokmi pripravujú na pracovný trh, kde nemčina má svoje opodstatnenie.
V rámci projektu sú pre učiteľov pripravené vzdelávacie workshopy, v rámci ktorých sa učitelia oboznámia s pedagogickým prístupom CLIL ako aj s tým, akou formou môžu žiaci na hodinách pracovať s pripravenými materiálmi – pracovnými listami a taktiež bol poskytnutý súbor pomôcok na experimentovanie.

Kontakt

Základná škola
Sadová 620
905 01  Senica

Telefón: +421-34-6514380
Mobil: +421-905-621996
Fax: +421-34-6512910
E-mail: info@zs3senica.sk
  riaditelka@zs3senica.sk
  podatelna@zs3senica.sk
  staznosti@zs3senica.sk

Zriaďovateľ: Mesto Senica

-

Riaditeľka
Ing. Svetlana Chábelová
+421-34-6514380

Zástupkyňa pre I. stupeň
Mgr. Silvia Krišáková
+421-34-6512810

Zástupkyňa pre II. stupeň
Mgr. Anna Kičková
+421-34-6512810
 

Webmaster
webmaster@zs3senica.sk

-

Hospodárka
Marcela Ravasová
+421-34-6514380

Ekonomické, personálne a mzdové oddelenie
Alena Machová
Blažena Kocúriková
+421-34-6512910

Školská jedáleň
Jana Ligačová
Jarmila Chlebíková
+421-903-132322

Školský klub detí
+421-904-641867