Copyright 2024 - Základná škola Sadová 620, Senica

Európa v škole - štylistická časť, február 2015

Okresné kolo

Jana Bachratá V.D 2. kategória - 1. miesto - text Benny
Kristína Halašová IX.A 3. kategória - 1. miesto, postup do celoslovenského kola - text Pochybnosti
 

Celoslovenská súťaž školských časopisov pre základné a stredné školy, apríl 2015

časopis Červíček 1. miesto
 

Hodžov novinový článok, celoslovenská štylistická súťaž, jún 2015

Kristína Halašová IX.A 2. miesto - text Odpovede včera a dnes
 

Hurbanov pamätník 26.2.2015

Školské kolo - poézia

Terézia Nemčeková 1.A 1. miesto
Matúš Žúrek 2.B 2. miesto
Dominik Daniel 2.A 3. miesto
 

Školské kolo - próza

Natália Svatíková 3.A 1. miesto
Kamila Nečasová 3.A 2. miesto
Leo Krišák 2.C
Adam Trávniček 3.B
3. miesto
 

Obvodné kolo - poézia

Terézia Nemčeková 1.A 3. miesto
 

Obvodné kolo - próza

Natália Svatíková 3.A 3. miesto
 

Slávik Slovenska

Školské kolo 1. kategória 1.-3. roč. 24.4.2015

Terézia Nemčeková 1.A 1. miesto
Carmen Klimková 2.B
Klára Kičková 2.C
2. miesto
Milota Mikulová 3.A 3. miesto
 

Školské kolo 2. kategória 4.-6. roč. 24.4.2015

Kristína Slezáková 4.A 1. miesto
Mathias Kubíček 4.A 2. miesto
Ema Poláková 4.A 3. miesto
 

Okresné kolo

Kristína Slezáková 4.A 3. miesto
 

 

PRIMARY SUPERSTAR 24.6.2015

Magdaléna Krbicová 1.A
Mathias Kubíček 4.A
1. miesto
CarmenKlimková 2.B
Elena Balúnová 3.A
Matúš Slaný 1.C
2. miesto
Klára Kučerová 2.B
Ema Poláková 4.A
Viki Opálková 2.B
3. miesto
 

Maľujte a fotografujte s Primalexom“ 11.6.2015

Terézia Nemčeková 1.A ocenená práca
 

EuropeDirect „Ako Európa pomáha vo svete“ 12.6.2015

Bianka Poláková 1.A
Lukáš Galbavý 4.A
ocenené práce
 

Nakresli svojho Integráčika

Barbora Ravasová 1.A ocenená práca
 

Myška pre Havran

Natália Ščepková 2.C hlavná cena
Kristína Zlochová 3.A
Veronika Kopúnková 4.C
ocenené práce
 

Aká bude Európa 2015

Alica Zahumenská 4.C hlavná cena
Ema Poláková 4.A
Diana Dermeková 4.C
Klaudia Voráčková 7.A
ocenené práce
 

Európa v škole

Timur Jačanin 1.A
Veronika Kopúnková 4.C
hlavná cena
 

Vesmír očami detí

Klára Kičková 2.C ocenená práca
 Matematický klokan

Richard Jačanin 4.B úspešný riešiteľ, školský šampión
Viktória Opalková 2.B
Matúš Žúrek 2.B
Filip Halaš 3.A
Kristína Zlochová 3.A
Diana Mikulíková 3.B
Denis Adrien Glos 4.B
Kristína Vidová 5.A
úspešní riešitelia
 

Zapojilo sa 38 žiakov našej školy.

 

Pytagoriáda

Školské kolo

Ondrej Cibula 3.C
Denis Adrien Glos 4.B
1. miesto
Richard Jačanin 4.B
Jakub Preč 4.C
2. miesto
 

Obvodné kolo 16.3.2015

Ondrej Cibula 3.C 1. miesto  
Filip Halaš 3.A
Denis Adrien Glos 4.B
2. miesto  
Patrik Opalek 5.B 1. miesto pripr. p. uč. Dvorská
Radka Žáková 5.A 8. miesto pripr. p. uč. Joríková
 

Matematická olympiáda

Obvodné kolo 21.1.2015

Patrik Opalek 5.B 2. miesto pripr. p. uč. Dvorská
Michal Cibula 5.D 4. miesto pripr. p. uč. Cvečková
Richard Čederle 9.A 1. miesto, jediný úspešný riešiteľ pripr. p. uč. Joríková
 

SUDOKU - školská súťaž

Richard Čederle 9.A Kráľ SUDOKU (na vyriešenie všetkých troch typov SUDOKU s obtiažnosťou od najľahšej po najťažšiu mu stačilo 17 minút)
 

Zapojili sa všetci žiaci 2. stupňa, ktorí najskôr absolvovali triedne kolá. 5 najlepších z nich potom postúpilo do školského kola.

 

Súťaž Všetkovedko

Školské kolo

Kristína Zlochová 3.A
Adam Trávniček 3.B
Zuzana Hurbaničová 4.C
titul Všetkovedko
 

Olympiáda zo slovenského jazyka a literatúry

Školské kolo

Nina Mihálová 3.B 1. miesto
 

Obvodné kolo

Nina Mihálová 3.B úspešná riešiteľka
 

Šaliansky Maťko

Školské kolo

Adam Trávniček 3.B
Kristína Slezáková 4.A
1. miesto
 

Timravina studnička

Obvodné kolo

Jakub Úlehla 4.B 6. miesto
 

Karaoke show

Obvodné kolo

Viktória Vavreková 4.C úspešná účastníčka
 

Európa v škole - literárna súťaž

Okresné kolo

Ema Poláková 4.A 1. miesto
Lucia Oravcová 4.A 3. miesto
 

Aká bude Európa 2015 - výtvarná súťaž

Okresné kolo

Alica Zahumenská 4.A
Ema Poláková 4.A
Denis Adrien Glos 4.B
Richard Jačanin 4.B
Jakub Úlehla 4.B
Sebastián Boor 4.C
Zuzana Hurbaničová 4.C
Amália Sarkányová 4.C
ocenené práce
 

Fyzikálna olympiáda

Okresné kolo

Dominik Cibula 8.A 3. miesto pripr. p. uč. Hnilica
 

Geografická olympiáda

Timotej Mareček 9.A 2. miesto
 

Biologická olympiáda

Okresné kolo

Viktória Mikušová 7.A kategória D - 2. miesto pripr. p. uč. Kulichová
Dominika Toráčová 7.A kategória D - 3. miesto pripr. p. uč. Kulichová
Natália Barkóciová 7.A kategória D - 8. miesto pripr. p. uč. Kulichová
Matej Kička 8.A kategória C - posterová časť - 2. miesto pripr. p. uč. Kulichová
Matej Kička 8.A kategória C - teoreticko-praktická časť - 4. miesto pripr. p. uč. Kulichová
 

Krajské kolo

Matej Kička 8.A kategória C - 3. miesto pripr. p. uč. Kulichová
 

Celoslovenská environmentálna olympiáda „Envirootázniky“

Tereza Klingová 7.A úspešný riešiteľ pripr. p. uč. Trojková
 

Technická olympiáda

Renátus Šimandl, Filip Tomeš 9.C 5. miesto pripr. p. uč. Hnilica
 

MO v cezpoľnom behu Šaštín-Stráže 17.9.2014

družstvo chlapci 8. miesto
družstvo dievčatá 13. miesto
Lukáš Ravas 6. miesto
 

Memoriál M. Zavarskej, Beh Teryho Foxa, Školský deň športu 26.9.2014

účasť

 

Kinderiáda 26.9.2014

V. Opalková, S. Pivák - II. ročník
N. Mihálová, N. Černek - III. ročník
S. Gergelová, P. Sedláček - IV. ročník
T. Jedináková, S. Jankovič - V. ročník
2. miesto
 Coca-Cola Cup 22.10.2014

účasť v 1. kole, postup do 2. kola

 

Majstrovstvá SR vo florbale Trenčín 10.-11.11.2014

Kúbeková, Morávková, Krčová, Selecká, Joríková, Chudá, Makovníková, Malatinská, Žilineková 3. miesto
 

 

Šachový turnaj TTSK 3.12.2014

J. Ulehla 4. miesto
 

MO v streľbe zo vzduchovky 10.12.2014

Kička, Cibula, Šimandel 1. miesto
 MO v stolnom tenise 14.1.2015

účasť bez umiestnenia

 

Lyžiarsky výchovno-výcvikový kurz pre 7. ročník Opalisko-Závažná Poruba 17.-23.1.2015

Výcvik absolvovalo 37 žiakov.

 

Basketbalový turnaj 21.1.2015

chlapci účasť bez umiestnenia
 

Basketbalový turnaj 28.1.2015

dievčatá (Kúbeková, Selecká, Joríková, Májková, Makovníková, Žilineková, Mazúrová) 2. miesto
 

Florbalový turnaj 4.2.2015

účasť bez umiestnenia

 

MO vo florbale 11.2.2015

dievčatá 1. miesto, postup
 MO vo futsale 25.2.2015

2. miesto

 

Vyhlásenie najlepších športovcov mesta Senica 25.2.2015

V kategórii žiakov bola ocenená Veronika Macejková, žiačka 9.B triedy, členka hádzanárskeho oddielu.

 

Volejbalový turnaj 11.3.2015

chlapci 3. miesto
 

Volejbalový turnaj 18.3.2015

dievčatá 2. miesto
 

Súťaž vo vybíjanej 25.3.2015

Kuchtová, Kuklišová, Morávková, Tipanová, Súkopová, Grimmová, Lukáčová, Májková, Huttová účasť bez umiestnenia
 

2. kolo Coca-Cola Cupu Piešťany 8.4.2015

postup do 3. kola

 

Turnaj v hádzanej

Obvodné kolo 8.4.2015

chlapci 1. miesto
dievčatá 1. miesto
 

Krajské kolo 16. a 17.4.2015

chlapci 3. miesto
dievčatá (Petráňová, Macejková, Galbavá, Makovníková, adlíčková, Nhanová, Burianová,
Morávková, Majková, Mazúrová, Šlahorová, Lukáčová, Grimmová)
3. miesto
 

Krajské kolo florbalového turnaja 22.4.2015

dievčatá (Morávková, Jedináková, Kuchtová, Selecká, Žilineková, Krčová, Kubeková, Joríková, Kuklišová) 1. miesto
 

 

Minifutbal žiakov a žiačok McDonald´s Cup 30.4.2015

3. miesto

 

Malý futbal mladších žiačok Dôvera cup 5.5.2015

1. miesto

 

Malý futbal starších žiačok Jednota cup 12.5.2015

1. miesto

 

Malý futbal starších žiakov Jednota cup 13.5.2015

1. miesto

 

Na bicykli bezpečne 15.5.2015

E. Soboličová, D. Dobiáš, V. Chocholáčková, M. Cibula 4. miesto
 

Symbolická rozlúčka s plavárňou - 24hod. štafeta 15.5.2015

účasť

 

3. kolo Coca-Cola Cupu 18.5.2015

Vrzala, Scholtze, R. Malík, M. Malík, Jablonský, Hrebeň, Želonka, Giľak, Bašista, Hoško, Kunka, Jedinák, Mach, Parma bez postupu
 

Malý futbal mladších žiakov Dôvera cup - krajské kolo 22.5.2015

3. miesto

 

Majstrovstvá SR vo florbale žiačok Dunajská Streda 25.-26.5.2015

T. Morávková, T. Jedináková, A. Kuchtová, L. Žilineková, S. Krčová, K. Selecká,
L. Joríková, K. Makovníková, L. Kúbeková
4. miesto
Lívia Kúbeková ocenenie pre najlepšiu hráčku SR
 

Malý futbal starších žiačok Jednota cup - krajské kolo 27.5.2015

4. miesto

 

MO v atletike 12.5.2015

S. Chromek hod kriketovou loptičkou - 1. miesto
D. Galbavá hod kriketovou loptičkou - 1. miesto
vrh guľou - 3. miesto
F. Lepieš skok do diaľky - 1. miesto
Velický skok do diaľky - 2. miesto
L. Ravas beh 1000 m - 2. miesto
chlapci štafeta 4x 60 m - 2. miesto
 

 

Malý futbal mladších žiačok Dôvera cup - majstrovstvá SR 2.-3.6.2015

T. Morávková, T. Jedináková, A. Kuchtová, K. Čobrdová, H. Deáková, K. Chudá,
A. Kuklišová Mičová
1. miesto
H. Deáková ocenenie pre najlepšiu brankárku
T. Jedináková ocenenie pre najlepšiu hráčku
 

 

Malý futbal starších žiakov Jednota cup - krajské kolo 8.6.2015

Kirka, Ducar, Giľak, Hoško, M. Malík, R. Malík, Mach, Želonka, Javorský 3. miesto
 

Prijatie u primátora mesta Senica 10.6.2015

futbalistky z majstrovstiev SR

 

Challnge Day - Športuje celé mesto 23.6.2015

žiaci našej školy sa zúčastnili súťaží:
futbal mladší a starší žiaci
florbal - clapci
vybíjana - I. stupeň
volejbal - zmiešané družstvo

 

Škola dosiahla dobré výsledky v rámci Trnavského kraja a uchádza sa o titul "Škola roka" v celoštátnej súťaži športovej aktivity ZŠ a SŠ.
V rámci regiónu Senica sme sa umiestnili na 1. mieste.

Kontakt

Základná škola
Sadová 620
905 01  Senica

Telefón: +421-34-6514380
Mobil: +421-905-621996
Fax: +421-34-6512910
E-mail: info@zs3senica.sk
  riaditelka@zs3senica.sk
  podatelna@zs3senica.sk
  staznosti@zs3senica.sk

Zriaďovateľ: Mesto Senica

-

Riaditeľka
Ing. Svetlana Chábelová
+421-34-6514380

Zástupkyňa pre I. stupeň
Mgr. Silvia Krišáková
+421-34-6512810

Zástupkyňa pre II. stupeň
Mgr. Anna Kičková
+421-34-6512810
 

Webmaster
webmaster@zs3senica.sk

-

Hospodárka
Marcela Ravasová
+421-34-6514380

Ekonomické, personálne a mzdové oddelenie
Alena Machová
Blažena Kocúriková
+421-34-6512910

Školská jedáleň
Jana Ligačová
Jarmila Chlebíková
+421-903-132322

Školský klub detí
+421-904-641867