Copyright 2024 - Základná škola Sadová 620, Senica

Rada školy 02/2016 - 02/2020

Predseda rady školy Marcela Ravasová
Podpredseda rady školy Mgr. Katarína Ružičková
 

Členovia

Mgr. Katarína Ružičková zástupca pedagogických zamestnancov
Mgr. Edita Pláteníková zástupca pedagogických zamestnancov
Marcela Ravasová zástupca nepedagogických zamestnancov
Mgr. Denisa Mihálová zástupca rodičov
Ing. Robert Ravas zástupca rodičov
JUDr. Ing. Andrej Slezák zástupca rodičov
Monika Maceková zástupca rodičov
Mgr. Lenka Búzková zástupca zriaďovateľa školy
Ing. Jarmila Barcaj Drinková zástupca zriaďovateľa školy
Mgr. Filip Lackovič zástupca zriaďovateľa školy
PhDr. Miriam Madunická zástupca zriaďovateľa školy
 

 

Žiacky parlament

Žiacky parlament na našej škole zasadá viac rokov. Je vypracovaný „Plán zasadnutí žiackeho parlamentu na školský rok 2018/2019. Zasadnutia sa konajú každý mesiac.

Predseda parlamentu: Viktória Slobodová
Podpredseda parlamentu: Patrik Opalek

Zástupcovia tried:

I. stupeň

1.A -
1.B -
1.C -
2.A - Lilien Ravasová
2.B - Loriána Barčáková
2.C - Petra Kalusová
3.A - Sophia Chabroňová
3.B - Agáta Němcová
3.C - Jakub Krč
4.A - Magdaléna Tóthová
4.B - Lenka Králičková
4.C - Jana Jankovičová
 

II. stupeň

5.A - Timur Jačanin
5.B - Patrik Bajan
5.C - Martin Krahulec
6.A - Laura Džačovská
6.B - Viktória Opalková
6.C - Katarína Kováčová
7.A - Timea Žáková
7.B - Tamara Surová
7.C - Adam Trávniček
8.A - Ema Poláková
8.B - Marián Wallner
8.C - Jakub Úlehla
9.A - Viktória Slobodová
9.B - Patrik Opalek
9.C - René Horváth
 

Úlohou žiakov, ktorí pracujú v parlamente je, aby tlmočili informácie a požiadavky svojim spolužiakom, ktoré na zasadnutí získajú od riaditeľky školy Ing. Svetlany Chábelovej alebo od pani učiteľky Mgr. Adriany Tothovej, ktorá parlament zvoláva.
Zástupcovia tried tiež predkladajú riaditeľke školy svoje pripomienky a návrhy, ktoré sa týkajú našej školy. Tak sa na zasadnutí vyriešia niektoré problémy, prípadne riad. školy berie do úvahy a realizuje vhodné návrhy zo strany žiakov.

Kontakt

Základná škola
Sadová 620
905 01  Senica

Telefón: +421-34-6514380
Mobil: +421-905-621996
Fax: +421-34-6512910
E-mail: info@zs3senica.sk
  riaditelka@zs3senica.sk
  podatelna@zs3senica.sk
  staznosti@zs3senica.sk

Zriaďovateľ: Mesto Senica

-

Riaditeľka
Ing. Svetlana Chábelová
+421-34-6514380

Zástupkyňa pre I. stupeň
Mgr. Silvia Krišáková
+421-34-6512810

Zástupkyňa pre II. stupeň
Mgr. Anna Kičková
+421-34-6512810
 

Webmaster
webmaster@zs3senica.sk

-

Hospodárka
Marcela Ravasová
+421-34-6514380

Ekonomické, personálne a mzdové oddelenie
Alena Machová
Blažena Kocúriková
+421-34-6512910

Školská jedáleň
Jana Ligačová
Jarmila Chlebíková
+421-903-132322

Školský klub detí
+421-904-641867