Copyright 2024 - Základná škola Sadová 620, Senica

Technika hrou je projekt Nadácie Volkswagen Slovakia v spolupráci s Trnavskou univerzitou, ktorého cieľom je podpora technického vzdelávania už od základných škôl.
Projekt je zameraný na prvý stupeň základných škôl a pre zapojené školy je bezplatný. V rámci projektu bude zapojeným školám poskytnuté akreditované vzdelávanie, aj s názornými príkladmi aktivít, metodika spolu s pracovnými listami a putovný súbor pomôcok.
Výskumne ladená koncepcia projektu predstavuje inováciu v rozvoji spoznávania sveta okolo nás. Na základe takejto výučby sa u žiakov rozvíja logické premýšľanie, samostatnosť v učení a praktická tvorivosť v úzkom prepojení na prírodovedné poznávanie.

Kontakt

Základná škola
Sadová 620
905 01  Senica

Telefón: +421-34-6514380
Mobil: +421-905-621996
Fax: +421-34-6512910
E-mail: info@zs3senica.sk
  riaditelka@zs3senica.sk
  podatelna@zs3senica.sk
  staznosti@zs3senica.sk

Zriaďovateľ: Mesto Senica

-

Riaditeľka
Ing. Svetlana Chábelová
+421-34-6514380

Zástupkyňa pre I. stupeň
Mgr. Silvia Krišáková
+421-34-6512810

Zástupkyňa pre II. stupeň
Mgr. Anna Kičková
+421-34-6512810
 

Webmaster
webmaster@zs3senica.sk

-

Hospodárka
Marcela Ravasová
+421-34-6514380

Ekonomické, personálne a mzdové oddelenie
Alena Machová
Blažena Kocúriková
+421-34-6512910

Školská jedáleň
Jana Ligačová
Jarmila Chlebíková
+421-903-132322

Školský klub detí
+421-904-641867