Copyright 2024 - Základná škola Sadová 620, Senica

Cieľom programu Comenius - Školské partnerstvá je posilniť európsku dimenziu vo vzdelávaní prostredníctvom aktivít nadnárodnej spolupráce medzi školami. Projekty umožňujú učiteľom a žiakom z rôznych krajín pracovať spolu na jednej alebo viacerých témach spoločného záujmu. Zapojenie sa do partnerstva umožňuje žiakom i učiteľom precvičiť si cudzí jazyk, spoznať krajiny Európskej únie a zvýšiť motiváciu k štúdiu jazyka. Partnerstvá trvajú 2 roky.

Od septembra 2012 sa naša škola zapojila do tohto projektu pod názvom

OPEN BOOKS OPEN WINDOWS TO EUROPE
OTVOR KNIHY OTVOR OKNÁ DO EURÓPY

zameraného na čitateľskú gramotnosť. Cieľom projektu je zvyšovať čitateľskú gramotnosť a posilniť využívanie školských knižníc a ich mediálnych zariadení.

Koordinátor projektu:
Nemecko - Johann Comenius Schule Emmerthal

Partneri:
Slovensko - Základná škola Sadová 620, Senica
Švédsko - KYRKSKOLAN, Västerljung
Turecko - Emekevler Ílkogretim Okulu
Fínsko - Keskustan koulu luokat 7-9
Portugalsko - Agrupamento de Escolas de Murca PT1

 

Otvor knihy, otvor okná do Európy

Švédsko a 3. ZŠ Senica

Library Questionnaire

 

Švédski žiaci v našej škole

Švédski žiaci v našej škole

 

Portugalsko, záverečné stretnutie

Portugalsko, záverečné stretnutie

 

Our students in Sweden

Our students in Sweden

Kontakt

Základná škola
Sadová 620
905 01  Senica

Telefón: +421-34-6514380
Mobil: +421-905-621996
Fax: +421-34-6512910
E-mail: info@zs3senica.sk
  riaditelka@zs3senica.sk
  podatelna@zs3senica.sk
  staznosti@zs3senica.sk

Zriaďovateľ: Mesto Senica

-

Riaditeľka
Ing. Svetlana Chábelová
+421-34-6514380

Zástupkyňa pre I. stupeň
Mgr. Silvia Krišáková
+421-34-6512810

Zástupkyňa pre II. stupeň
Mgr. Anna Kičková
+421-34-6512810
 

Webmaster
webmaster@zs3senica.sk

-

Hospodárka
Marcela Ravasová
+421-34-6514380

Ekonomické, personálne a mzdové oddelenie
Alena Machová
Blažena Kocúriková
+421-34-6512910

Školská jedáleň
Jana Ligačová
Jarmila Chlebíková
+421-903-132322

Školský klub detí
+421-904-641867