Copyright 2024 - Základná škola Sadová 620, Senica

Školská knižnica pri ZŠ Sadová 620 je Ministerstvom kultúry SR registrovanou knižnicou, ktorá poskytuje čitateľské služby žiakom a zamestnancom ZŠ Sadová 620 Senica.
Služby školskej knižnice sú pre všetkých žiakov a zamestnancov školy bezplatné.
Priestory knižnice sú zároveň v doobedňajších hodinách učebňou slovenského jazyka a literatúry.

Služby poskytované školskou knižnicou:

  1. Absenčné a prezenčné výpožičky
  2. PC s pripojením k internetu
  3. Kopírovanie dokumentov (len pre zamestnancov školy)
  4. Organizovanie besied a iných kultúrnych akcií

Knižničné zbierky našej knižnice majú asi 6000 knižničných jednotiek. Výpožičná lehota absenčnej výpožičky je stanovená na maximálne 1 mesiac.

Výpožičné hodiny:

Pondelok: 12.35 – 14.20
Štvrtok: 12.15 – 13.15

Školská knižnica

Kontakt

Základná škola
Sadová 620
905 01  Senica

Telefón: +421-34-6514380
Mobil: +421-905-621996
Fax: +421-34-6512910
E-mail: info@zs3senica.sk
  riaditelka@zs3senica.sk
  podatelna@zs3senica.sk
  staznosti@zs3senica.sk

Zriaďovateľ: Mesto Senica

-

Riaditeľka
Ing. Svetlana Chábelová
+421-34-6514380

Zástupkyňa pre I. stupeň
Mgr. Silvia Krišáková
+421-34-6512810

Zástupkyňa pre II. stupeň
Mgr. Anna Kičková
+421-34-6512810
 

Webmaster
webmaster@zs3senica.sk

-

Hospodárka
Marcela Ravasová
+421-34-6514380

Ekonomické, personálne a mzdové oddelenie
Alena Machová
Blažena Kocúriková
+421-34-6512910

Školská jedáleň
Jana Ligačová
Jarmila Chlebíková
+421-903-132322

Školský klub detí
+421-904-641867