Copyright 2024 - Základná škola Sadová 620, Senica

Prvý pedagogický kolektív pod vedením riaditeľky Oľgy Manasilovej nastupoval do školského roka 1978/79 o celý týždeň skôr ako učitelia na iných školách, aby bezplatnou dobrovoľnou brigádou pomohol školu pripraviť ku slávnostnému otvoreniu.
Čistenie školy, šitie záclon a závesov, rozmiestňovanie nábytku, výtvarná úprava interiéru – to všetko bola brigádnická pomoc učiteľov pre prvých žiakov, ktorí 4. septembra 1978 zasadli do školských lavíc. Učitelia s rodičmi odpracovali 1700 brigádnických hodín.

V čele školy bolo vedenie v zložení:

riaditeľka Oľga Manasilová
zástupkyňa riaditeľky pre I. stupeň Eva Minxová
zástupca riaditeľky pre II. stupeň Valentín Hurban
skupinový vedúci Milan Horný
vedúca školskej družiny Elena Ondrášová
 

Na 1.stupni bolo v 1.–4.ročníku otvorených 10 tried s počtom 273 žiakov (140 chlapcov, 133 dievčat).

Na 2.stupni bolo v 5.–9.ročníku otvorených 14 tried s počtom 316 žiakov (145 chlapcov, 171 dievčat).

Kontakt

Základná škola
Sadová 620
905 01  Senica

Telefón: +421-34-6514380
Mobil: +421-905-621996
Fax: +421-34-6512910
E-mail: info@zs3senica.sk
  riaditelka@zs3senica.sk
  podatelna@zs3senica.sk
  staznosti@zs3senica.sk

Zriaďovateľ: Mesto Senica

-

Riaditeľka
Ing. Svetlana Chábelová
+421-34-6514380

Zástupkyňa pre I. stupeň
Mgr. Silvia Krišáková
+421-34-6512810

Zástupkyňa pre II. stupeň
Mgr. Anna Kičková
+421-34-6512810
 

Webmaster
webmaster@zs3senica.sk

-

Hospodárka
Marcela Ravasová
+421-34-6514380

Ekonomické, personálne a mzdové oddelenie
Alena Machová
Blažena Kocúriková
+421-34-6512910

Školská jedáleň
Jana Ligačová
Jarmila Chlebíková
+421-903-132322

Školský klub detí
+421-904-641867