Copyright 2024 - Základná škola Sadová 620, Senica

I. stupeň

1. ročník

1.A triedna učiteľka Mgr. Katarína Cvečková
1.B triedna učiteľka Mgr. Tatiana Dudášová
1.C triedna učiteľka Mgr. Viera Mikulová
 

2. ročník

2.A triedna učiteľka Mgr. Renáta Hromková
2.B triedna učiteľka Mgr. Lenka Vystavelová
2.C triedna učiteľka Mgr. Monika Mikušová
 

3. ročník

3.A triedna učiteľka Mgr. Zdenka Babincová
3.B triedna učiteľka Mgr. Elena Žideková
3.C triedna učiteľka Mgr. Viera Dubská
 

4. ročník

4.A triedna učiteľka PaedDr. Silvia Vidová
4.B triedna učiteľka Mgr. Jana Minxová
4.C triedna učiteľka Mgr. Ľubica Závodská
 

II. stupeň

5. ročník

5.A triedna učiteľka Bc. Barbora Mendlová Drew
5.B triedna učiteľka Ing. Lenka Slezáková
5.C triedna učiteľka Ing. Andrea Trojková
 

6. ročník

6.A triedna učiteľka Mgr. Andrea Chomová
6.B triedny učiteľ Mgr. Tomáš Čerňák
6.C triedny učiteľ Mgr. Jozef Krišák
 

7. ročník

7.A triedna učiteľka Mgr. Lucia Braciníková
7.B triedna učiteľka Mgr. Valéria Závodná
7.C triedna učiteľka Mgr. Andrea Arenivar Grajeda
 

8. ročník

8.A triedna učiteľka Mgr. Marta Buriánová
8.B triedna učiteľka Ing. Jana Kotúnová
8.C triedna učiteľka Mgr. Daniela Kubíčková
 

9. ročník

9.A triedna učiteľka Mgr. Jana Joríková
9.B triedna učiteľka Mgr. Katarína Dvorská
9.C triedna učiteľka Mgr. Katarína Ružičková

 

Kontakt

Základná škola
Sadová 620
905 01  Senica

Telefón: +421-34-6514380
Mobil: +421-905-621996
Fax: +421-34-6512910
E-mail: info@zs3senica.sk
  riaditelka@zs3senica.sk
  podatelna@zs3senica.sk
  staznosti@zs3senica.sk

Zriaďovateľ: Mesto Senica

-

Riaditeľka
Ing. Svetlana Chábelová
+421-34-6514380

Zástupkyňa pre I. stupeň
Mgr. Silvia Krišáková
+421-34-6512810

Zástupkyňa pre II. stupeň
Mgr. Anna Kičková
+421-34-6512810
 

Webmaster
webmaster@zs3senica.sk

-

Hospodárka
Marcela Ravasová
+421-34-6514380

Ekonomické, personálne a mzdové oddelenie
Alena Machová
Blažena Kocúriková
+421-34-6512910

Školská jedáleň
Jana Ligačová
Jarmila Chlebíková
+421-903-132322

Školský klub detí
+421-904-641867