• 1

  • 2

  • 3

  • 4

Copyright 2019 - Základná škola Sadová 620, Senica

ŠTÚDIUM

Chceme, aby ste sa dozvedeli čo najviac informácií o našej škole. O tom, ako vyučujeme, čo je pre nás dôležité a načo sa zameriavame.

INFORMÁCIE

Je pre nás dôležité, aby ste vedeli, na akých súťažiach sa zúčastňujeme, ako si spríjemňujeme voľný čas, alebo čo všetko sa u nás deje.

SPOKOJNOSŤ

Chceme si byť istí, že nič Vám ani Vašim deťom nechýba. Robíme všetko preto, aby sme boli my i Vy spokojní s našou prácou.

Recyklohry opäť odmeňovali
Diplom za aktívny prístup k environmentálnemu vzdelávaniu a ochrane životného prostredia v rámci projektu Recyklohry v školskom roku 2017/2018 pre ZŠ Sadová Senica

Naša škola sa opäť ocitla medzi tridsiatimi dvomi najaktívnejšími školami Slovenska spomedzi 1221 zapojených škôl v projekte Recyklohry. Škola aj vďaka Vám, milí rodičia a žiaci, dostala diplom za aktívny prístup k environmentálnemu vzdelávaniu a ochrane životného prostredia. Toto ocenenie sme si vyslúžili 100% plnením úloh zadávaných Recyklohrami a zberom bateriek, elektrospotrebičov a mobilov. Ďakujeme všetkým, ktorí sa do zberov zapojili a vďaka tomu mohol byť tento projekt v tomto školskom roku taký úspešný, čo dokazuje plagát Recaklohier, kde sú vyjadrené všetky aktivity v číslach. Zároveň nám prišla samolepka na dvere, ktorú sme získali za zapojenie sa do úloh. Už čoskoro ju nájdete na našich vchodových dverách.

Recyklohry opäť odmeňovali

Logo Recyklohry

Tešíme sa na spoluprácu s Vami v tomto školskom roku smile.

Ing. Andrea Trojková, koordinátorka projektu

Recyklohry opäť odmeňovali
Recyklohry 2017/2018 - vyhodnotenie: 1646 vybavených e-mailových otázok a žiadostí, odmeny odovzdané školám v hodnote 16.752,- €, 337 prijatých objednávok na nákup odmien, 762 prijatých objednávok na odvoz elektroodpadu, 6.600 kg vyzbieraných tonerov a cartridgov, 1.021 škôl zapojených do vzdelávacích úloh, 330 rozdaných zberných boxov na použité tonery, 223 rozdaných zberných boxov na použité batérie, 89.610 kg vyzbieraného drobného elektoodpadu, 16.328 kg vyzbieraných použitých batérií, 1.221 zapojených škôl do projektu

Kontakt

Základná škola
Sadová 620
905 01  Senica

Telefón: +421-34-6514380
Mobil: +421-905-621996
Fax: +421-34-6512910
E-mail: info@zs3senica.sk
  riaditelka@zs3senica.sk
  podatelna@zs3senica.sk
  staznosti@zs3senica.sk

Zriaďovateľ: Mesto Senica

-

Riaditeľka
Ing. Svetlana Chábelová
+421-34-6514380

Zástupkyňa pre I. stupeň
Mgr. Silvia Krišáková
+421-34-6512810

Zástupkyňa pre II. stupeň
Mgr. Anna Kičková
+421-34-6512810
 

Webmaster
webmaster@zs3senica.sk

-

Hospodárka
Marcela Ravasová
+421-34-6514380

Ekonomické, personálne a mzdové oddelenie
Alena Machová
Blažena Kocúriková
+421-34-6512910

Školská jedáleň
Jana Ligačová
Jarmila Chlebíková
+421-903-132322

Školský klub detí
+421-904-641867