• 2

  • 3

  • 4

Copyright 2019 - Základná škola Sadová 620, Senica

ŠTÚDIUM

Chceme, aby ste sa dozvedeli čo najviac informácií o našej škole. O tom, ako vyučujeme, čo je pre nás dôležité a načo sa zameriavame.

INFORMÁCIE

Je pre nás dôležité, aby ste vedeli, na akých súťažiach sa zúčastňujeme, ako si spríjemňujeme voľný čas, alebo čo všetko sa u nás deje.

SPOKOJNOSŤ

Chceme si byť istí, že nič Vám ani Vašim deťom nechýba. Robíme všetko preto, aby sme boli my i Vy spokojní s našou prácou.

Keď sme si začiatkom septembra pozreli propozície projektu „Záchrana som ja“, ktorého vyhlasovateľom je nezisková organizácia FALCK a partnerom projektu nadácia Allianz, povedali sme si, že toto stojí za pokus. Veď môžeme pre školu vyhrať automatický externý defibrilátor, k tomu školenie 1. pomoci pre pedagogický zbor a deň so sanitkami a ukážkami 1. pomoci pre žiakov 1. stupňa! Cieľom projektu je vrátiť tému 1. pomoci do základných škôl, naučiť deti dbať na svoju bezpečnosť, myslieť dopredu a predchádzať tak úrazom v školských zariadeniach. Súčasťou projektu bola výtvarná súťaž, v ktorej bolo nutné dodržať základné indície: príbeh zameraný na 1.pomoc, záchranu života, prevenciu pred úrazmi a bezpečnosť na cestách, obsahujúci 3 povinné ilustrácie. Ideme na to! Začiatky sú vždy ťažké, no príde 1 nápad, 2., 3. ...a potom to už ide. A tak sme s 2.A, 3.A a 4.A vytvárali 3 rôzne príbehy, všetci žiaci sa podieľali na vytváraní ilustrácií, úlohy boli spravodlivo rozdelené. Druháci tvorili poučné leporelo, tretiaci velikánsky komiks a štvrtáci veľkú knihu s povinným zadaním. Po celý čas sme si vraveli, keby to vyšlo... Až prišlo finále, kde spomedzi 376 prihlásených tried svietili na výsledkovej listine aj tie naše. A všetky tri! To však nie je všetko, pretože naše deti vyhrali aj mimoriadnu cenu, ktorou je školský výlet s plnou penziou, programom a poistením a to už je teda poriadny dôvod na príval spontánnej radosti :-) Ďakujeme organizátorom súťaže za krásne a jedinečné ceny a ďakujem mojim žiakom, že pracovali ako včeličky a trpezlivo počúvali moje rady a inštrukcie. Sme radi, že sme urobili dobré meno našej škole a nášmu mestu a snažíme sa ďalej. A na záver mi nedá napísať: dúfame, že na použitie defibrilátora nebude nikdy dôvod. No mať ho v škole bude super vec!

Mgr. Silvia Krišáková

 

 

Kontakt

Základná škola
Sadová 620
905 01  Senica

Telefón: +421-34-6514380
Mobil: +421-905-621996
Fax: +421-34-6512910
E-mail: info@zs3senica.sk
  riaditelka@zs3senica.sk
  podatelna@zs3senica.sk
  staznosti@zs3senica.sk

Zriaďovateľ: Mesto Senica

-

Riaditeľka
Ing. Svetlana Chábelová
+421-34-6514380

Zástupkyňa pre I. stupeň
Mgr. Silvia Krišáková
+421-34-6512810

Zástupkyňa pre II. stupeň
Mgr. Anna Kičková
+421-34-6512810
 

Webmaster
webmaster@zs3senica.sk

-

Hospodárka
Marcela Ravasová
+421-34-6514380

Ekonomické, personálne a mzdové oddelenie
Alena Machová
Blažena Kocúriková
+421-34-6512910

Školská jedáleň
Jana Ligačová
Jarmila Chlebíková
+421-903-132322

Školský klub detí
+421-904-641867