Vytlačiť

Milí rodičia a priatelia školy!

Tak ako v minulých rokoch, tak aj teraz Vás chcem informovať o možnosti darovať 2% z Vašich už zaplatených daní za rok 2019 Občianskemu združeniu ŠKOLA DEŤOM SENICA, ktoré pôsobí pri našej základnej škole.
OZ ŠKOLA DEŤOM SENICA, Sadová 620, 905 01 Senica je zriadené ako nezisková organizácia ktorá má vo svojich stanovách nasledovné činnosti:

Činnosť občianskeho združenia je úzko spätá s chodom Základnej školy Senica, Sadová 620. Finančné prostriedky, ktoré získame od fyzických i právnických osôb z 2% zaplatenej dane, sú použité na hore uvedené činnosti, na skvalitnenie vyučovania žiakov našej školy.
Prispejte poukázaním 2% zaplatenej dane na modernizáciu výuky Vašich detí a rozvoj Základnej školy Senica, Sadová 620.
V prípade, že ste sa rozhodli poukázať 2% z Vašich už zaplatených daní za rok 2019 Občianskemu združeniu ŠKOLA DEŤOM SENICA, uveďte vo „Vyhlásení“ tieto údaje o prijímateľovi:

Obchodné meno: ŠKOLA DEŤOM SENICA
Sídlo: 905 01 Senica, Sadová 620
Právna forma: Občianske združenie
Identifikačné číslo prijímateľa (IČO): 34029290

 

Vyhlásenie o poukázaní sumy do výšky 2% (3%) zaplatenej dane z príjmov fyzickej osoby