Copyright 2019 - Základná škola Sadová 620, Senica

Profil verejného obstarávateľa

Podlimitné zákazky

Nadlimitné zákazky

 

Zákazky s nízkou hodnotou podľa § 117 - kalendárny rok 2017

Zverejnené Predmet zákazky Prílohy Predpokladaná
hodnota
bez DPH
Lehota
na predkladanie
ponúk
17.2.2017 Zabezpečenie ubytovacích a stravovacích služieb v rámci školy v prírode pre žiakov I. stupňa ZŠ   5.600 € 6.3.2017 do 14:00
9.3.2017 Čistiace a dezinfekčné prostriedky príloha xlsx | ods 800 € 20.3.2017 do 10:00
27.4.2017 Výmena podlahových krytín na chodbách a schodiskách v ZŠ Sadová Senica, blok C príloha 1 docx | odt
príloha 2 xlsx | ods
14.830 € 12.5.2017 do 13:00
1.6.2017 Oprava vodovodného rozvodu v suteréne školy príloha 1 docx | odt
príloha 2 xlsx | ods
3.900 € 9.6.2017 do 13:00
8.6.2017 Maľovanie priestorov v budove ZŠ Sadová 620 Senica príloha 1 xlsx | ods
príloha 2 xlsx | ods
príloha 3 docx | odt
3.800 € 14.6.2017 do 14:00
13.11.2017 Dodávka mäsa a mäsových výrobkov príloha xlsx | ods do 21.000 € 30.11.2017 do 10:00
13.11.2017 Dodávka mlieka a mliečnych výrobkov príloha xlsx | ods  do 18.000 € 30.11.2017 do 10:00
13.11.2017 Dodávka rôznych potravinárskych výrobkov a vajec príloha xlsx | ods do 20.000 € 4.12.2017 do 10:00
16.11.2017 Dodávka mrazenej zeleniny a rýb a hlboko mrazených výrobkov príloha xlsx | ods do 10.000 € 7.12.2017 do 10:00
21.11.2017 Dodávka čerstvej zeleniny, ovocia a zemiakov príloha xlsx | ods do 22.000 € 7.12.2017 do 10:00
 

 

Zákazky s nízkou hodnotou podľa § 117 - kalendárny rok 2016

Zverejnené Predmet zákazky Prílohy Predpokladaná
hodnota
bez DPH
Lehota
na predkladanie
ponúk
22.4.2016 Stavebné úpravy a opravy vstupnej chodby bloku B prízemie príloha 1 docx | odt
príloha 2 xlsx | ods
26.000 € 25.5.2016 do 13:00
20.4.2016 Zabezpečenie ubytovacích a stravovacích služieb v rámci školy v prírode pre žiakov I. stupňa ZŠ   4.800 € 2.5.2016 do 16:00
3.5.2016 Čistiace a dezinfekčné prostriedky príloha xlsx | ods 1.600 € 18.5.2016 do 10:00
24.10.2016 Zabezpečenie ubytovacích a stravovacích služieb v rámci lyžiarskeho kurzu pre žiakov ZŠ   8.000 € 9.11.2016 do 14:00
26.10.2016 Športové potreby pre žiakov základnej školy príloha xlsx | ods 2.500 € 28.10.2016 do 14:00
11.11.2016 Dodávka čerstvej zeleniny, ovocia a zemiakov príloha xlsx | ods 39.999,- € 23.11.2016 do 10:00
11.11.2016 Dodávka mäsa, mäsových výrobkov a živočíšnych výrobkov príloha xlsx | ods 39.999,- € 23.11.2016 do 10:00
15.11.2016 Dodávka mlieka a mliečnych výrobkov príloha xlsx | ods 39.999,- € 25.11.2016 do 10:00
23.11.2016 Dodávka rôznych potravinárskych výrobkov príloha xlsx | ods 39.999,- € 5.12.2016 do 10:00
22.12.2016 Zabezpečenie dopravy žiakov ZŠ na lyžiarsky kurz   1.000,- € 9.1.2017 do 10:00
 

 

Zákazky podľa § 9 ods. 9 - kalendárny rok 2015

Zverejnené Predmet zákazky Prílohy Predpokladaná
hodnota
bez DPH
Lehota
na predkladanie
ponúk
17.2.2015 Čistiace a dezinfekčné prostriedky príloha xlsx | ods 2.400 € 27.2.2015 do 10:00
25.2.2015 Odborné prehliadky a skúšky elektrických zariadení príloha xlsx | ods 2.500 € 10.3.2015 do 13:00
27.2.2015 Maľovanie stien a stropov príloha xlsx | ods 5.000 € 13.3.2015 do 13:00
27.2.2015 Výmena podlahových krytín príloha xlsx | ods 4.500 € 13.3.2015 do 13:00
22.5.2015 Prístrešok pre bicykle príloha 1.960 € 5.6.2015 do 10:00
26.5.2015 Protipožiarne dvere príloha 7.000 € 12.6.2015 do 14:00
28.10.2015 Výroba, dodávka a montáž kancelárskeho nábytku prílohy 870,- € 4.11.2015 do 10:00
2.11.2015 Školský rozhlas a zvonenie príloha 1 xlsx | ods
príloha 2 docx | odt
2.300,- € 10.11.2015 do 10:00
9.11.2015 Dodávka čerstvej zeleniny, ovocia a zemiakov príloha 1 xlsx | ods
príloha 2 docx | odt
do 39.999,- € 19.11.2015 do 10:00
13.11.2015 Dodávka pekárskych výrobkov a droždia príloha 1 xlsx | ods
príloha 2 docx | odt
do 39.999,- € 26.11.2015 do 10:00
13.11.2015 Dodávka mäsa, mäsových výrobkov a živočíšnych výrobkov príloha 1 xlsx | ods
príloha 2 docx | odt
do 39.999,- € 27.11.2015 do 10:00
16.11.2015 Dodávka mlieka a mliečnych výrobkov príloha 1 xlsx | ods
príloha 2 docx | odt
do 39.999,- € 30.11.2015 do 10:00
16.11.2015 Dodávka rôznych potravinárskych výrobkov príloha 1 xlsx | ods
príloha 2 docx | odt
do 39.999,- € 30.11.2015 do 10:00
19.11.2015 Dodávka mrazených rýb, mrazenej zeleniny a vajec príloha 1 xlsx | ods
príloha 2 docx | odt
do 39.999,- € 3.12.2015 do 10:00
 19.11.2015 Dodávka rôznych potravinárskych výrobkov - nápojov príloha 1 xlsx | ods
príloha 2 docx | odt
 do 39.999,- € 3.12.2015 do 10:00
24.11.2015 Dodávka a montáž mantinelového systému na športové ihrisko príloha 1 xlsx | ods
príloha 2 docx | odt
16.500,- € 30.11.2015 do 10:00
4.12.2015 Zabezpečenie ubytovacích a stravovacích služieb a skipasov v rámci lyžiarskeho kurzu pre žiakov ZŠ   6.000,- € 9.12.2015 do 10:00
10.12.2015 Zabezpečenie dopravy žiakov ZŠ na lyžiarsky kurz   800,- € 15.12.2015 do 10:00

 

Kontakt

Základná škola
Sadová 620
905 01  Senica

Telefón: +421-34-6514380
Mobil: +421-905-621996
Fax: +421-34-6512910
E-mail: info@zs3senica.sk
  riaditelka@zs3senica.sk
  podatelna@zs3senica.sk
  staznosti@zs3senica.sk

Zriaďovateľ: Mesto Senica

-

Riaditeľka
Ing. Svetlana Chábelová
+421-34-6514380

Zástupkyňa pre I. stupeň
Mgr. Silvia Krišáková
+421-34-6512810

Zástupkyňa pre II. stupeň
Mgr. Anna Kičková
+421-34-6512810
 

Webmaster
webmaster@zs3senica.sk

-

Hospodárka
Marcela Ravasová
+421-34-6514380

Ekonomické, personálne a mzdové oddelenie
Alena Machová
Blažena Kocúriková
+421-34-6512910

Školská jedáleň
Jana Ligačová
Jarmila Chlebíková
+421-903-132322

Školský klub detí
+421-904-641867